Posredovanje

PDF

U okviru  svojih  usluga advokatska kancelarija Matković nudi i posredovanje . Zahvaljujući tome na jednom mjestu možete dobiti advokatske usluge, usluge izrade poslovnih planova, usluge nadzora pri izvođenju radova i eventualne potrebe procjene štete te  usluge posredovanja u nalaženju i odabiru  izvođača rada. Poslovnu saradnju temeljimo na povjerenju, pouzdanosti i sigurnosti te ostvarivanju dugoročne saradnje. POSREDOVANJE I NADZOR PRI IZVOĐENJU RADOVA Skladno ugovoru , izvođač je dužan omogučiti naručiocu  određenih radova, stalan nadzor nad  radovima te kontrolu količine i kvaliteta utrošenog materijala kako bi se osigurao da je izvođač postupio u skladu sa zahtjevima naručioca.  Advokatska kancelarija Matković je Vaš posrednik u nadzoru izvođenje radova tako što osigurava prisustvo vještaka i eventualno procjenitelja štete zbog nadzora i osiguranja kvalitetnog izvođenja Vaših radova te eventualnog otklanjanja nedostataka  na zadovljstvo obje strane.

Go Back One Page