Pravne usluge

PDF
Građansko pravo
 •  Građansko pravo
 •  Odštetno pravo
 •  Ugovori u građanskom pravu
 •  Imovinsko i porodično pravo
 • Bračni i porodični sporovi
 • Nasledno pravo 
 • Ugovorno pravo
 • Upravni sporovi
 • Ugovor 
Privredno pravo
 •  Privredni ugovori i poslovi
 •  Privredni sporovi
 •  Osiguranje i naplata duga
Korporativno pravo
 •  Osnivanje privrednih društava
 •  Vođenje i zastupanje na skupštinama privrednih društava
 •  Dokapitalizacija društava i smanjivanje osnovnog kapitala društva
 •  Statusne promjene i reorganizacija društava
Pravo nepokretnosti
 •  Savjetovanje prilikom izgradnje objekata
 •  Zemljišnoknjižno stanje
 •  Ugovori i kupoprodaji nepokretnosti
 •  Zemljišniknjižni i upravni postupci
Pravo preuzimanja
 •  Kupovina i prodaja kompanija i njihovih djelova
 •  Pažljiva pravna mišljenja
 •  Reorganizacije
 •  Likvidacije
Stečajno pravo
 •  Restrukturiranje i druge mjere u stečaju
 •  Prinudno poravnjanje i stečajni postupak
 •  Zatvaranje pravnih lica
 •  Zastupanje u stečajnima postucima
Zastupanje
 •  Pred kancelarijom za zaštitu konkurencije
 •  U postupcima posredovanja i meditacije i u drugim postupcima mirnog rješevanja sporova 
 •  Pred upravnim i poreskim organima 
 •  U prekršajnim postupcima 
 •  U disciplinskim postupcima 
 •  Pred organizacijama za osiguranje 
 •  Na pravnim savetovanjima 
Radno pravo
 •  Ugovori o radu i pravilnici
 •  Prestanak radnog odnosa
 •  Primjenjivanje i zaštita, prava, obaveza i odgovornosti, u vezi sa radnim odnosom
 •  Radni sporovi
Go Back One Page