Računovodstvo

PDF

Računovodstvene usluge i računovodstveni konsalting vršimo za pravna lica i samostalne preduzetnike. Svoje računovodstvene usluge u stanju smo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Poslovnim partnerima obezbeđujemo usluge koje su u skladu sa njihovim djelatnostima, kao i načinu i obimu poslovanja.Moguć je dogovor o vršenju svih usluga, ili samo o vršenju određenog dijela računovodstvenih usluga.

 1. Usluge vođenja osnovnih poslovnih knjiga (glavna knjiga, dnevnik glavne knjige)
 2. Usluge vođenja analitičke evidencije kupaca i dobavljača (praćenje potraživanja i obaveza, izvodi otvorenih stavki)
 3. Vršenje elektronskog platnog prometa
 4. Obračun ličnih primanja i kompletne evidencije u vezi sa davanjima za Poresku upravu Republike Crne Gore i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
 5. Obračun ostalih primanja fizičkih lica: studentsko zaposlenje, autorski honorari, ugovori o djelu, putni troškovi
 6. Vođenje analitičke evidencije troškova i prihoda
 7. Obračun poreza na dodatnu vrijednost
 8. Usluge vođenja evidencije osnovnih sredstava sa obračunom amortizacije
 9. Obračun zateznih kamata, izdavanje napomena
 10. Periodični računovodstveni izveštaji i usluge po želji preduzeća
 11. Izrada akata i odluka preduzeća u vezi sa računovodstvenim poslovanjem (pravilnik o blagajničkom poslovanju, pravilnik o popisu, akt o sistematizaciji radnih mesta).
 12. Izrada poreskog bilansa
 13. Izrada računovodstvenih bilansa (bilans uspeha, bilans stanja, bilans kretanja kapitala, bilans finansijskih tokova)
 14. Računovodstvene analize poslovanja
 15. Kontrola poslovanja i momentalno upozoravanje na računovodstvene nepravilnosti
 16. Arhiviranje računovodstvene i poslovne dokumentacije
 17. Ostale računovodstvene i konsultantske usluge

Go Back One Page